Hak hak orang Melayu dari Perlembagaan Malaysia

Khamis, 24 Jun 2010

Artikel ini memaparkan Artikel 152 dan 153 serta tafsiran Melayu umumnya dalam Perlembagaan Malaysia.

Perkara 152, Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahasa kebangsaan di Malaysia ialah bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bagaimanapun tidak menafikan kedudukan dan hak bahasa lain untuk digunakan, dipelajari dan dikembangkan sekalipun dengan menggunakan dana awam.

Kewujudan Perkara 152 tidak boleh dipadam kerana Perkara 159(5) menetapkan bahawa perkenan Majlis Raja-Raja diperlukan sekiranya ia hendak dipinda.

Artikel 153 Perlembagaan Malaysia memberikan tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong menjaga kedudukan keistimewaan orang Melayu dan penduduk asal Malaysia, secara kumpulannya dirujuk sebagai Bumiputera. Artikel mengspesifikkan bagaimana kerajaan pusat melindungi kepentingan kumpulan-kumpulan ini dengan mendirikan kuota kemasukan ke dalam perkhidmatan awam, biasiswa dan pendidikan awam. Ia juga biasanya dianggap sebagai sebahagian daripada kontrak sosial, dan biasanya dikatakan sebagai pertahanan legal bagi ketuanan Melayu — kepercayaan orang Melayu bahawa mereka adalah penduduk asal Malaysia.


sumber wikipedia/perlembagaan Malaysia

Read more...

Sekitar Persidangan Tahunan Cawangan-Cawangan Di Bahagian Tampin

Rabu, 16 Jun 2010

DI CAWANGAN SUNGAI GEMAS
DI CAWANGAN GEMAS INDAH
DI CAWANGAN PEKAN GEMASRead more...

Tags

Site Info